स्थानीय तह छान्नुहोस्
42
समावेश घरधुरी
115
समावेश जनसङ्ख्या
54
पुरुष
59
महिला
2
तेस्रो लिङ्गी
2.71
औसत परिवार संख्या